بیلبورد


Bilboard

لبخند فتح

 


کارفرما: خانه طراحان انقلاب اسلامی
کارگردان هنری: احمد یونسی
مدیر تولید: محسن نصرالله ومهدی دهقان
دستیار تولید: ایمان میرزایی و امین
ایده: گروه ایده پردازی آتلیه سه در چهار
عکاس: کریم مهرآبادی و ارسلان عیوض زاده
خوشنویسی: مصطفی اصل روستا
کارگردان پشت صحنه: حسین نظرعلی
هنرور: محسن نصرالله ، ایمان میرزایی ، حمیدرضا حیدری ، مهدی کاوه ، حسن حیدری ، محمد حسین گیلکی ، امیر رجبی ، محمد گلشن ، محمد خواجه لو ، میلاد سلیمیان ، محمد داوود آبادی ،علی اصغر رضایی  

 

 

سرمایه ایرانی

 
 
 
 
 

کارفرما: خانه طراحان انقلاب اسلامی
کارگردان هنری ، ایده پرداز، طراح شعار: محمدرضا چیت ساز
 تصویرسازی: محمدرضا چیت ساز، صادق لطفی زاده

 
 
 
 
 
 
 

یک ملت هستیم

 
 
 
 
 
 
 
 

کارفرما: خانه طراحان انقلاب اسلامی
کارگردان هنری: محمدرضا چیت ساز 
ایده : علی حیاتی
عکاس: روح الله خسروی
طراح شعار: حامد منصوری

قدس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کارفرما: خانه طراحان انقلاب اسلامی
کارگردان هنری: احمد یونسی
طراح شعار: حامد منصوری

دیدار مشتاق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کارفرما: خانه طراحان انقلاب اسلامی
کارگردان هنری: محمد رضا چیت ساز
ایده: گروه ایده پردازی کارگاه طراحی سه در چهار
مدل سازی: صادق لطفی زاده 
طراحی شعار: حامد منصوری

چون کریمان گره گشا باشیم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کارفرما: خانه طراحان انقلاب اسلامی
کارگردان هنری: محمد رضا چیت ساز
ایده: گروه ایده پردازی کارگاه طراحی سه در چهار
مدل سازی: صادق لطفی زاده علی موحدی
طراحی شعار: حامد منصوری

عید فطر

 
 
 
 
 
 

کارفرما: خانه طراحان انقلاب اسلامی
کارگردان هنری و ایده پرداز: علی حیاتی
اجرا: محمدرضا چیت ساز
عکاس: کریم مهرآبادی
طراح شعار: حامد منصوری

به خانواده برگردیم

 
 
 
 
 
 
 
 

کارفرما: خانه طراحان انقلاب اسلامی
کارگردان هنری: پویا صالحی
طراح شعار: علی حیاتی

ادامه دارند هنوز...

کارفرما: خانه طراحان انقلاب اسلامی
کارگردان هنری: محمد رضا چیت ساز، حسین سخا
مدیر تولید: مهدی محمدی
دستیار تولید: مهرداد فرح انگیز
ایده: گروه ایده پردازی کارگاه طراحی سه در چهار
عکاس: پویا صالحی
طراح شعار: علی محمد غلامی
مدل سازی 3D: صادق لطفی زاده
مدل هنرور: امیر حسین حیاتی، علی حسینی، حسین سخا، محمد صادقی،امیر عاقلی، مهران عباسی، علی محمد غلامی، مصطفی فرحان اسدی، مهرداد فرح انگیز، صادق لطفی زاده،مهرداد مسکنی،عرفان محمدی آذر

 

مرگ بر آمریکا

 
 
 
 

کارفرما: خانه طراحان انقلاب اسلامی
کارگردان هنری: محمد رضا چیت ساز
ایده: گروه ایده پردازی کارگاه طراحی سه در چهار
تصویرسازی: محمدرضا چیت ساز،صادق لطفی زاده ،حسین حسنشاهی، محسن نصرالله
طراحی شعار: حامد منصوری، محسن نصرالله

اسعدالله ایامکم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کارفرما: خانه طراحان انقلاب اسلامی
کارگردان هنری: احمد یونسی
عکاس: کریم مهرآبادی
ایده: گروه ایده پردازی کارگاه طراحی سه در چهار
طراحی شعار: حامد منصوری
هنرور: طاها عارف

جنگ ،کار تا پیروزی

<img "image-bilbord" src="images/post/jangkartapirouzi/jangkartapirouzi6.jpg">
 
 
 

کارفرما: خانه طراحان انقلاب اسلامی
کارگردان هنری: دانیال فرخ
مدیر تولید: حسین سخا
ایده: گروه ایده پردازی کارگاه طراحی سه درچهار
عکاس: پویا صالحی
طراح شعار: محمدرضا چیت ساز
مدل هنرور: شعیب حسینی ،دانبال فرخ ،حسین سخا ، امیر حسین حیاتی ، محمد صادقی ، مهرداد فرح انگیز ، پویا صالحی ،

 
 
 

دهه کرامت

 
 
 
 
 
 
 
 

کارفرما: خانه طراحان انقلاب اسلامی
تاریخ اجرا: تابستان 92
مدیر پروژه: احمد یونسی
مدیر تولید: روح الله خسروی نژاد
تصویر سازی زمینه: صادق لطفی زاده
عکاسی: پویا صالحی
تایپوگرافی: ایمان میرزایی
طراح شعار: حامد منصوری ،علی محمد غلامی
مدل هنرور: خانواده ی محترم خسروی نژاد ،خانواده ی محترم خداپرست ،خانواده محترم عارف،سرکار خانم محمدی
،مهران عباسی ،امیرحسین حیاتی ،علی قابچی، امیر عاقلی ،علی دهقان ، مهران فرقانی،جواد درخشان

در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...