بر باد نری!

Shadow
ArrowArrow
Slider
 
مدیر هنری: حامد منصوری، با تشکر از امیرحسین خراشادی زاده
طراحی و اجرا: رسول اشتری
عکاس: محمد نادری
مدلسازی سه بعدی: علی موحدی خو، با تشکر از صادق لطفی زاده
با تشکر از : محمد علی عقیلی مسلمی

 

در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...