روز ملی شدن صنعت نفت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
حیله ی روباهیش از یاد رفت
به مناسبت روز ملی شدن صنعت نفت

سفارش دهنده:
خانه طراحان انقلاب اسلامی
کارگردان هنری: احمد یونسی
ایده: حسین سخا


در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...