آیت الله طالقانی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

به مناسبت رحلت آیت الله طالقانی

کارگردان هنری: مجید کشاورز
طراح شعار: حامد منصوری

در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...