شهید آیت الله قدوسی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عدالت شهید
به مناسبت شهادت شهید آیت الله قدوسی

کارگردان هنری: احمد یونسی

عکاس: روح الله خسروی

طراح شعار: حامد منصوری

در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...