چون کریمان گره گشا باشیم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کارفرما: خانه طراحان انقلاب اسلامی
کارگردان هنری: محمد رضا چیت ساز
ایده: گروه ایده پردازی کارگاه طراحی سه در چهار
مدل سازی: صادق لطفی زاده علی موحدی
طراحی شعار: حامد منصوری

در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...