رمی جمرات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رمی جمرات
به مناسبت شهادت شهید طهرانی مقدم

کارگردان هنری: صادق لطفی زاده
محمدرضا چیت ساز
طراحی شعار: حامد منصوری

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...